Kulturní a společenské akce
pořádané a spolupořádané občanským sdružením

Prostředky na naplňování hlavního cíle našeho sdružení získáváme nejen prostřednictvím darů a příspěvků od dárců a sponzorů, ale také pořádáním celé řady kulturních a společenských akcí. Těchto akcí se můžete účastnit i Vy a nepřímo tak přispět na opravu našeho kostelíka. Celoročně můžete navštívit "Velhartický betlém", dílo šumavského řezbáře Karla Tittla, který veškeré dobrovolné vstupné věnuje na opravu.

K 31.12.2018 činil zůstatek na účtu sdružení:   323 981,85
 Kč


Co připravujeme:

 

Co už proběhlo a co to přineslo:

22.9.2018  hřbitovní kostel Máří Magdalény Velhartice
Základní škola Taussigova Praha - koncert
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali   4 400,-Kč) 

28
.8.2017  kostel Narození Panny Marie Velhartice
Pěvecký sbor Metanoia - koncert
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali   3 940,-Kč) 

22
.4.2017  kulturní dům Velhartice
Postelová fraška - divadelní komedie
v provedení Hartmanického ochotnického divadla TYL
(Na vstupném a darech jste věnovali  3 646,-Kč) 

12
.3.2017  kulturní dům Velhartice
Koncert s výstavou kolorovaných kreseb japonského malíře Yasuyoshi Otaki
kde vystoupila japonská klavíristka Yukiko Sava s kytaristou Martinem Cábou.
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali  4 450,-Kč)

15.10.2016 Velhartice, kostel sv. Maří  Magdalény
Kytarový koncert  Martina Cáby a Elišky Dedkové
(Na dobrovolném vstupném  5 040,-Kč)

14. - 15. 5. 2016  Narozeniny Karla IV.
(Na opravu kostela Maří Magdalény věnovali návštěvníci a učinkující
a Velhartický sbor 3.700,- Kč)

7. 1. 2016 Tři králové z Velhartic
"Tři králové",  kteří Vás už tradičně navštívili s "...vinšováním štěstí a zdraví", věnovali  Vaše příspěvky opět na opravu kostela. Všem moc děkujeme !!!
(Celkem jste darovali   8 096,-Kč)

26.12.2015 Velhartice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vánoční koncert Železnorudského smíšeného pěveckého sboru a hostů
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali  8 000,-Kč)

26.6.2015 Velhartice, kulturní dům
Velká S-loupež - divadelní představení v podání českobudějovického
divadelního spolku Kašpárkův hrobeček
(Na vstupném jste věnovali 1 825,-Kč)

květen 2015  Noc kostelů pořádaná Kulturní komisí Velhartice
(
Dar pořadatelů akce - vybrané dobrovolné vstupní     3 745,-Kč)

23.5.2015 Velhartice, kostel sv. Maří Magdalény
Smyčcovým kvartetem českých filharmoniků
s houslovým virtuózem a koncertním mistrem Josefem Špačlem ml.v provedení
studentského
(Na vstupném a darech jste věnovali      15 833,-Kč)

22.3.2015 Velhartice, kulturní dům
Adéla ještě nevečeřela  - divadelní zpracování filmové komedie
v provedení
studentského Divadla bezejména
(Na vstupném a darech jste věnovali      2 945,-Kč)

únor 2015  Velhartický betlém  řezbáře Karla Tittla
(
Dar autora díla - vybrané dobrovolné vstupné  11 864,-Kč)

4. 1. 2015 Tři králové z Velhartic
"Tři králové",  kteří Vás už tradičně navštívili s "...vinšováním štěstí a zdraví", darovali  Vaše příspěvky opět na opravu kostela. Všem moc děkujeme !!!
(Celkem jste darovali   15 929,-Kč)

28.12.2014 Velhartice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vánoční mše J.J.Ryby v provedení Železnorudského smíšeného pěveckého sboru a hostů
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali  4 810,-Kč)

20.12.2014 Velhartice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Japonské vánoce japonská sopranistka Nao Higano s doprovodem
slovenské klavíristky Zuzany Biščákové

(Na dobrovolném vstupném jste věnovali    2 945,-Kč)

22.2.2014 Velhartice, kulturní dům
Monsieur Amédée - divadelní komedie
v provedení Hartmanického ochotnického divadla TYL
(Na vstupném a darech jste věnovali  2 900,-Kč  )

únor 2014  Velhartický betlém  řezbáře Karla Tittla
(
Dar autora díla - vybrané dobrovolné vstupné    13 625,-Kč)

7-8. 1 2014 Tři králové z Velhartic
"Tři králové",  kteří Vás už tradičně navštívili s "...vinšováním štěstí a zdraví", darovali  Vaše příspěvky opět na opravu kostela. Všem moc děkujeme !!!
Zvláštní poděkování patří paní učitelce M. Volfové
(celkem darovali  6 526,-Kč)

27.12.2013 Velhartice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mše D-dur Franze Schuberta v provedení
Železnorudského smíšeného pěveckého sboru a hostů
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali    4 100,-Kč)

7.12.2013 Velhartice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Canticorum.
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali  1 660,-Kč)

19.9.2013 Velhartice, kulturní dům
Lotrando a Zubejda - divadelní zpracování známé pohádky
v provedení
studentského Divadla bezejména
(Na vstupném a darech jste věnovali    4 510,-Kč)

18.8.2013 Velhartice, kostel sv. Maří  Magdalény
JILL trio s hosty Janou Pláničkovou a Martinem Cábou
(Na vstupném a darech jste věnovali  7 460,-Kč)

2.6.2013 Velhartice, kulturní dům
Škola základ života - divadelní představení na motivy her J.Žáka
v provedení
studentského Divadla bezejména
(Na vstupném a darech jste věnovali   2 900 ,-Kč)

18.5.2013 Velhartice, kulturní dům
Saturnin - repríza činoherní dílny Dramasterie 2012
v provedení
oblíbené Dramatické skupiny sušického gymnázia
(Na vstupném a darech jste věnovali  2 800 ,-Kč)

7-8. 1 2013 Tři králové z Velhartic
"Tři králové",  kteří Vás už tradičně navštívili s "...vinšováním štěstí a zdraví", darovali  Vaše příspěvky opět na opravu kostela. Všem moc děkujeme !!!
Zvláštní poděkování patří paní učitelce M. Volfové
(Celkem jste darovali   7 500,-Kč)

27.12.2012 Velhartice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vánoční mše J.J.Ryby v provedení Železnorudského smíšeného pěveckého sboru a hostů
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali  6 800,-Kč)

9.5.2012 Kostel narození panny Marie Velhartice
Adventní koncert - Classic Brass Quintet a hostů
(Darovali jste  3 810,-Kč  )

23.6.2012 Velhartice, kostel sv. Maří Magdalény
Svatební košile balada K.J.Erbena ztvárněná dramatickým kroužkem DDM Pelhřimov "BEZMASKY"
(Darovali jste 3 700,-Kč  )

19.5.2012 Velhartice, kulturní dům
Agentura Drahoušek - poněkud hořká komedie Rudolfa Trinnera o třech obrazech
v provedení Hartmanického ochotnického divadla TYL
(Na vstupném a darech jste věnovali  4 960,-Kč  )

17-3. 1 2012 Jablůčko a sakura
Komponovaný pořad: tria Yukiko Sawy (Japonsko) – klavír, flétna, violoncello a cimbálové muziky Pramínky z Kopřivnice

7-8. 1 2012 Tři králové z Velhartic
"Tři králové",  kteří Vás podobně tak jako loni navštívili s "...vinšováním štěstí a zdraví", věnovali  Vaše dary na opravu kostela. Jednalo se o tři velhartické chlapce podporované rodiči.  Všem moc děkujeme !!!
(celkem jste darovali   6 025,-Kč)

26.12.2011 Velhartice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vánoční koncert  Železnorudského smíšeného pěveckého sboru
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali   7 159,-Kč)

4.12.2011 Velhartice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Canticorum.
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali   20 140,-Kč)

16.10.2011 Velhartice, kulturní dům
"Světáci", veselohra Z. Podskalského a V. Blažka v provedení Dramatické skupiny sušického gymnázia
(Na vstupném a darech jste věnovali   5 680,-Kč  )

září 2011  Velhartický betlém  řezbáře Karla Tittla
(
Dar autora díla - vybrané dobrovolné vstupné   8 484,-Kč)

23.7.2011 Velhartice, kostel sv. Maří Magdalény
Smíšený pěvecký sbor Laetitia a jako host flétnový soubor "Flautores Flautae", koncert
(Na
dobrovolném vstupném jste věnovali   8 700,-Kč )

21.5.2011 Velhartice, kulturní dům
"Na správné adrese", komedie M. Camolettiho, v provedení Hartmanického ochotnického divadla TYL
(Na vstupném a darech jste věnovali   6 500,-Kč )

10.4.2011 Velhartice, kulturní dům
Plzeňští heligonkáři“ koncert populárního plzeňského hudebního tělesa 
(Na vstupném jste věnovali   10 180,-Kč)

28.3.2011 Sušice, Smetanův sál Gymnázia
Koncert japonských umělkyň  Yasuko Tanaka, Yukiko Sava, Kaora Nakayama
(Vybrané vstupné bylo po dohodě s MKS Sušice věnováno na odstranění následků zemětřesení v Japonsku.)

6-7. 1 2011 Tři králové z Velhartic
"Tři králové",  kteří Vás v těchto dnech navštívili věnovali  Vaše dary na opravu kostela. Jednalo se o 3 žáky velhartické Základní školy podporované rodiči.  Všem upřímně děkujeme!
(celkem jste darovali   5 750,-Kč)

27.12.2010  Velhartice, kostel Panny Marie
Foto z vystoupení 
Vánoční koncert  Železnorudského smíšeného pěveckého sboru
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali   10 390,-Kč)

září 2010  Velhartický betlém  řezbáře Karla Tittla
(
Dar autora díla - vybrané dobrovolné vstupné   22 500,-Kč)

25.7.2010 Velhartice, kostel sv. Maří Magdalény
Koncert smíšeného pěveckého sboru Laetitia.
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali  7 521,-Kč)

červen 2010 Velhartický betlém  řezbáře Karla Tittla
(
Dar autora díla - vybrané dobrovolné vstupné   9 087,-Kč)

25.4.2010 Praha, 
Koncert japonských umělkyň Yukiko Sawa, Satomi Nishimura, Rie Mischimura, Yasuko Tanaka
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali  600,-Kč)

25.4.2010 Velhartice, kulturní dům
Plzeňští heligonkáři“ koncert populárního plzeňského amatérského hudebního tělesa 
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali   9 530,-Kč)

21.3.2010 Velhartice, kulturní dům
“Vraždy a něžnosti“ divadelní hra Antonína Procházky  v provedení Hartmanického ochotnického divadla TYL
(Na vstupném a darech jste věnovali   7 900,-Kč)

27.12.2009 Velhartice, kostel Panny Marie
Foto z vystoupení
Vánoční koncert /J.J.Ryba - Česká mše vánoční/  Železnorudského smíšeného pěveckého sboru
(Jako dar jsme obdrželi   6 700,-Kč)

6.12.2009 Velhartice, kostel Panny Marie
Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Canticorum.
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali   20 659,-Kč)

listopad 2009  Velhartický betlém  řezbáře Karla Tittla
(
Dar autora díla - vybrané dobrovolné vstupné   14 437,-Kč)

18.10.2009 KLATOVY, kostel sv. Vavřince
benefiční koncert sefardských a židovských písní s Danou Krausovou.
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali  3.700,-Kč)

19.4.2009 Velhartice, kulturní dům
Koncert HARMONIKA DUO, Renáta a Josef Pospíšilovi
(Na vstupném a darech jste věnovali    12 340,-Kč)

29.3.2009 Plzeň, galerie Masné krámy
Koncert japonských umělkyň Yukiko Sawa, Satomi Nishimura, Rie Mischimura, Yasuko Tanaka
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali   3 000,-Kč)

26.3.2009 Sušice, Smetanův sál Gymnázia
Koncert japonských umělkyň Yukiko Sawa, Satomi Nishimura, Rie Mischimura, Yasuko Tanaka
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali   3 800,-Kč)

30.11.2008 Velhartice, kostel Panny Marie
Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Canticorum.
(Na dobrovolném vstupném jste věnovali    14 050,-Kč)