Vážení dárci a podporovatelé sdružení,

bez Vašich příspěvků by se nikdy nemohl podařit záměr a cíl našeho sdružení. Jste to Vy všichni, často anonymní lidé, kteří přicházíte na naše akce i proto abyste pomohli a přispěli. Není v našich silách uvést či vyjmenovat Vás všechny. Přesto Vám všem patří obrovský dík. Jste to i Vy, kteří často anonymně, skládáte či poukazujete prostředky na účet našeho sdružení. V neposlední řadě jsou to i podnikatelé, majitelé či manažeři firem, kteří jsou jakýmkoli způsobem spojeni s Velharticemi nebo chtějí přispět k realizaci účelného projektu. Vám všem patří naše poděkování. A protože nemůžeme ani zdaleka vyjmenovat všechny, mnohdy anonymní sponzory, uváděli jsme na této stránce jména těch z Vás, které jsme dokázali identifikovat ať už na základě výpisu z účtu nebo osobního předání daru.

Vzhledem k platnosti zák. na ochranu osobních údajů (101/2000 Sb. 110/2018Sb.) a nařízení evropského parlamentu a evropské komise ( GDPR ) jsme os zveřejňování osobních údajů dárců upustili.

Takže:

Upřímný dík Vám všem.