Naše sdružení

...bylo založeno podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Zaregistrováno bylo Ministerstvem vnitra dne 16.1.2009 pod č.j. VS/1-1/74223/09-R.
Vzniklo, jak už jeho název napovídá proto, aby nemovitá kulturní památka, kostelík sv. Maří Magdalény, který stojí nad údolím říčky Ostružné necelý kilometr od Velhartic již téměř 700 let zůstal zachován budoucím generacím.
Objekt se nachází na Seznamu  kulturních památek Ministerstva kultury. Jeho vlastníkem je Římskokatolická církev, která má v dnešním Česku problém i s financováním údržby objektů, které bezprostředně užívá.

Kontakt: Číslo účtu:
Občanské sdružení na záchranu 227 299 799/0300
kostela sv. Maří Magdalény, z. s.  
Velhartice 199 IBAN: CZ27 0300 0000 0002 2729 9799
341 42 Kolinec Československá obchodní banka
  Nám. Svobody 2
IČ: 342 01 Sušice
26 57 23 03 BIC: CEKO CZPP

 

Aktuálně: